Foto Reading

Tijdens een foto reading maak ik vanop afstand energetisch verbinding met je dier. Je kan dit vergelijken met een soort van intuïtieve wifi verbinding die ik dan maak met je dier. Dit kan zowel voor dieren die in leven zijn als voor dieren die niet meer in leven zijn.

Wanneer je moeilijkheden ervaart met je dier waar je maar geen verklaring en/of oplossing voor kunt vinden kan je op deze manier veel meer duidelijkheid krijgen in het gedrag van je dier. Ook wanneer je afscheid hebt moeten nemen van een speciaal dier dan kan je via deze weg nog steeds een antwoord krijgen op vragen die nog steeds in je hoofd rond dwarrelen.

Onze dieren zijn vaak zo nauw verbonden met ons dat ze ook heel vaak zeer mooie en inspirerende boodschappen hebben voor ons.

Wat is je investering?

Je investering voor een foto reading van je dier op afstand bedraagt €25.